رأس

Best image references website

رأس. از پیوند دادن دو رأس به همدیگر. Ras ibn hani arabic.

رأس الحكمة مخافة الله Digital Calligraphy Calligraphy Art
رأس الحكمة مخافة الله Digital Calligraphy Calligraphy Art from www.pinterest.com

به دیگر سخن رأس نوک گوشه ها یا برخوردگاه های خطوط یک شکل هندسی است. Ras ibn hani arabic. الحلقة الأولى راس المحنة.

Please help out and add a translation then remove the text.

مع الممثل القدير عيسى اسطوريللاشتراك في قناة الشروق تي في. رأس ابن هاني is a small cape located 8 kilometers 5 0 mi north of latakia syria on the mediterranean sea it is an important archaeological site as it was occupied almost continuously from the late bronze age until byzantine times. مع الممثل القدير عيسى اسطوريللاشتراك في قناة الشروق تي في. Vertex در هندسه نقطه ای است که دو پهلوی مستقیم از یک چندضلعی باز یا بسته به هم می رسند.